FILHARMONIA POZNAŃSKA

Dla Filharmonii Poznańskiej zastąpiliśmy drukowane plakaty – monitorami. Technologia cyfrowa umożliwia szybkie reagowanie na zmiany repertuarowe. Sprawia, że informacja o koncercie staje się bardziej atrakcyjna i dostępna w wielu lokalizacjach – jednocześnie. Aktualny repertuar i wyjątkowa forma – bez potrzeby druku.

Krok po kroku

Krok 1

Wybór rozwiązania pozwalającego w dynamiczny sposób informować o najnowszych koncertach i projektach w Filharmonii Poznańskiej. Wdrożenie atrakcyjnego medium prezentacji instytucji wspierających i sponsorów.

Krok 2

Dobór oprogramowania do zarządzania systemem Digital Signage umożliwiającego zautomatyzowaną prezentację repertuaru w kilku lokalizacjach (kasa, hol, inne obiekty).

Krok 3

Dostawa, instalacje i szkolenie dla administratora.

Krok 4

Aktualizowanie spotów. Utrzymanie systemu w modelu SaaS.

GALERIA

Skontaktuj się z nami

Koordynator Digital Signage

Rafał Bundziów

tel.: +48 61 650 46 40

rafal.bundziow@inzynierowieobrazu.pl

Administrator Danych - Horsefield, ul.Kobylepole 8, 61-304 Poznań, informuje, że dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktu i odpowiedzi na zadane pytanie.
Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres email : rodo@horsefield.pl