FILHARMONIA POZNAŃSKA

Dla Filharmonii Poznańskiej zastąpiliśmy drukowane plakaty – monitorami. Technologia cyfrowa umożliwia szybkie reagowanie na zmiany repertuarowe. Sprawia, że informacja o koncercie staje się bardziej atrakcyjna i dostępna w wielu lokalizacjach – jednocześnie. Aktualny repertuar i wyjątkowa forma – bez potrzeby druku.

Krok po kroku

Krok 1

Wybór rozwiązania pozwalającego w dynamiczny sposób informować o najnowszych koncertach i projektach w Filharmonii Poznańskiej. Wdrożenie atrakcyjnego medium prezentacji instytucji wspierających i sponsorów.

Krok 2

Dobór oprogramowania do zarządzania systemem Digital Signage umożliwiającego zautomatyzowaną prezentację repertuaru w kilku lokalizacjach (kasa, hol, inne obiekty).

Krok 3

Dostawa, instalacje i szkolenie dla administratora.

Krok 4

Aktualizowanie spotów. Utrzymanie systemu w modelu SaaS.

GALERIA

Skontaktuj się z nami

Koordynator Digital Signage

Rafał Bundziów

tel.: +48 61 650 46 40

rafal.bundziow@inzynierowieobrazu.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Horsefield Mikołaj Bleja w Poznaniu, ul. Kobylepole 8, 61-304 Poznań w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych jak w załączniku.